U Dominos novynky v meniu - syrnyky ta zhuravlynovyi sous!

26.10.2023